Bánh Trung Thu Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 Trứng - 150 gram) Bánh Trung Thu Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 Trứng - 150 gram)

Tôm Khô Louisiane Seafood - NTT Seafood Inc,. tự hào là nhà phân phối của bánh trung thu Kinh Đô tại Mỹ.     Hạn sử...
Tôm Khô Louisiane Seafood - NTT Seafood Inc,. tự hào là nhà phân phối của bánh trung thu Kinh Đô tại Mỹ.     Hạn sử...
$12.00
Add to wishlist

Tôm Khô Louisiane Seafood - NTT Seafood Inc,. tự hào là nhà phân phối của bánh trung thu Kinh Đô tại Mỹ.

 

 

Hạn sử dụng của bánh từ 75 ngày kể từ ngày sản xuất

Tôm Khô Louisiane Seafood - NTT Seafood Inc,. tự hào là nhà phân phối của bánh trung thu Kinh Đô tại Mỹ.

 

 

Hạn sử dụng của bánh từ 75 ngày kể từ ngày sản xuất

Recently Viewed Products Recently Viewed Products